आता काय सुविधा मिळणार?

NPS सदस्य आता त्यांच्या सामान्य पैसे काढण्याच्या वेळी 75 वर्षांच्या वयापर्यंत त्यांच्या आवडीनुसार SLW च्या माध्यमातून त्यांच्या पेन्शन कॉर्पसच्या 60 टक्के रक्कम काढू शकतात