संपूर्ण माहिती सविस्तर बघण्यासाठी व शासन निर्णय समजून घेण्यासाठी खालील दिलेला व्हिडिओ संपूर्ण बघा