18001155266 हा असणार पीएम किसान योजनेचा हेल्पलाइन नंबर. या टोल फ्री क्रमांक शेतकरी आपली  तक्रार नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना सोमवार ते शुक्रवार सकाळी दहा ते पाच या कालावधीत देण्यात आलेला आहे