अर्ज कोठे करायचा हे आतापर्यंत अनेक लाभार्थ्यांना समजलेले नाहीये अर्ज करण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये जे शेतू केंद्र आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करायचे