पुढील जिल्ह्यात स्थगिती

नंदुरबार – नंदुरबार तालुका

धुळे – सिंदखेडा तालुका

जळगाव- चाळीसगाव तालुका

बुलढाणा – बुलढाणा आणि लोणार तालुका

जालना – भोकरदन , जालना ,बदनापूर ,अंबड, मंठा तालुका

छत्रपती संभाजीनगर – सोयगाव, छत्रपती संभाजीनगर , तालुका

नाशिक- मालेगाव , सिन्नर, येवला , तालुका

पुणे – पुरंदर सासवड , बारामती, तालुका , शिरूर घोडनदी , दैड, इंदापूर तालुका

बीड – वडवणी ,धारूर , अंबेजोगाई , तालुका

लातूर – रेणापूर , तालुका

धाराशिव – वाशी , धाराशिव , लोहारा , तालुका

सोलापूर – बार्शी ,माळशिरस , सांगोला , करमाळा,माढा तालुका

सातारा – वाई ,खंडाला ,

कोल्हापूर – हातकंगले, गढहिंगलज ,

सांगली – शिराळा , कडेगाव , खानापूर विटा , मिरज तालुका