विधी अधिकारी एक पद, अग्निशमन केंद्र अधिकारी एक पद, कनिष्ठ अभियंता चार पदे, कनिष्ठ अभियंता चार पदे, फार्मासिस्ट एक पद, सहाय्यक वित्तीय अधीक्षक चार पदे, वित्तीय निरीक्षक चार पदे, चालक मेकॅनिक नऊ पदे, सचिव भरती प्रक्रिया खालीलप्रमाणे पार पडली: पद्धत: टंकलेखक 10 पदे, फायरमन 30 पदे, वॉलमन 4 पदे, कनिष्ठ अभियंता 1 पदे, वित्तीय अधीक्षक 2 पदे. या भरती प्रक्रियेबद्दलची अधिक माहिती ही तुम्हालाा महापालिकेच्या साईटवर बघायला मिळेल.