अनेक पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त मंडळाचे 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयाची अट आहे. भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना एक हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.

प्रवर्गातील उमेदवारांना फीमध्ये काही सवलत दिली जाते. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ३८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.