. या भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवाराने rpf.Indianrailways.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज दाखल करावा.