या भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांसाठी वयाची अट आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी NET किंवा SET परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना 1000 रुपये शुल्क भरावे लागेल. या श्रेणीतील उमेदवारांना शुल्कात काही सूट मिळते.

उमेदवारांनी सर्व कागदपत्रांसह रजिस्ट्रार, शिक्षण प्रशासन, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे – ४१११००७ येथे भरलेले अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. कृपया लक्षात घ्या की या पत्त्यावर ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे.