पदाचे नाव पद संख्या
1 पल्मोनरी लॅब टेक्निशियन 01
2 ECG टेक्निशियन 14
3 ऑडीओमेट्री टेक्निशियन 01
4 वॉर्ड क्लर्क 12
5 अल्ट्रा सोनोग्राफी/सिटीस्कॅन टेक्निशियन 01
6 क्ष-किरण तंत्रज्ञ 12
7 सहाय्यक किरण तंत्रज्ञ 05
8 मशीन तंत्रज्ञ 01
9 दंत तंत्रज्ञ 03
10 ज्युनियर टेक्निशियन 41
11 सिनियर टेक्निशियन 11
12 EEG टेक्निशियन 01
13 ब्लड बँक टेक्निशियन 10
14 प्रोस्थेटिक & ऑर्थोटिक टेक्निशियन 01
15 एंडोस्कोपी टेक्निशियन 02
16 ऑडिओव्हिज्युअल टेक्निशियन 02

एकूण जागा 118

शैक्षणिक पात्रता:

पद क्र.1: (i) जीवशास्त्र सह B.Sc (ii) DMLT IN PPT (iii) 03 वर्षे अनुभव असणे आवश्यक
पद क्र.2: (i) 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण  असणे आवश्यक (ii) ECG टेक्नोलॉजी डिप्लोमा (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.3: (i) ऑडिओमेट्री टेक्निशियन विषयासह B.Sc(ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.4: (i) BSc (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.5: (i) भौतिकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स विषयासह BSc (ii) अल्ट्रा सोनोग्राफी तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.6: (i) रेडिओग्राफी पदवी (BMRT) (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.7: (i) रेडिओग्राफी पदवी (BMRT) (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.8: (i) ITI (मशीन ऑपरेटर) (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.9: (i) 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण (ii) डेंटल मेकॅनिक कोर्स (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.10: (i) B.Sc (ii) DMLT (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.11: (i) B.Sc (ii) DMLT (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.12: (i) B.Sc (ii) ECG टेक्निशियन पदवी (iii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.13: (i) B.Sc (ii) DMLT
पद क्र.14: (i) B.Sc (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.15: (i) एंडोस्कोपी टेक्निशियन पदवी (ii) 03 वर्षे अनुभव
पद क्र.16: (i) 12वी उत्तीर्ण (ii) सिने प्रोजेक्शन कोर्स (ii) 03 वर्षे अनुभव
वयोमर्यादा: 18 ते 38 वर्षे दरम्यान

नोकरी ठिकाण: ठाणे

मुलाखतीचे ठिकाण: कै. अरविंद कृष्णाजी पेंडसे सभागृह, स्थायी समिती सभागृह, तिसरा मजला प्रशासकीय इमारत, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी पाचपाखाडी, ठाणे या पत्त्यावर तुमची मुलाखत होणार आहे