पंजाब नॅशनल बँक – 30 लाख – 8.45 ते 10.25
पंजाब अॅन्ड सिंध बँक – 30 लाख – 8.50  ते 10
स्टेट बँक ऑफ इंडिया – 30 लाख – 8.40 ते 10.15
बँक ऑफ बडोदा – 30 लाख – 8.40 ते 10.65
युनियन बँक ऑफ इंडिया – 30 लाख – 8.35 ते 10.75