NPS खाते कसे उघडायचे

Tier-I NPS खाते नियोक्ता (कंपनी) मार्फत उघडले जाऊ शकते. तर टियर-II खाते NPC च्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे उघडले जाऊ शकते. खाते उघडण्यासाठी ग्राहकाकडे पॅन कार्ड आणि अनेक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. याशिवाय ऑनलाइन खाते उघडण्यासाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक मोबाइल क्रमांकाशी जोडणे अनिवार्य आहे.