तुम्ही 2000 रुपये गुंतवल्यास तुम्हाला किती पैसे मिळतील? 

तुम्ही दरमहा 2,000 रुपये गुंतवल्यास, तुम्ही वार्षिक 24,000 रुपये जमा कराल. एकूण गुंतवणूक 3,60,000 रुपये असेल आणि व्याज उत्पन्न 6,58,425 रुपये असेल. मॅच्युरिटीवर एकूण रक्कम 10,18,425 रुपये असेल.

तुम्ही 3000 रुपये गुंतवल्यास तुम्हाला किती पैसे मिळतील?

जर आपण दरमहा 3000 रुपयांवर आधारित गणना पाहिली तर वार्षिक 36,000 रुपये जमा होतील. एकूण गुंतवणूक 5,40,000 रुपये असेल. व्याजातून कमाई 9,87,637 रुपये होईल. एकूण 15,27,637 रुपये मॅच्युरिटीवर मिळतील.

तुम्ही 4000 रुपये गुंतवल्यास तुम्हाला किती पैसे मिळतील?

सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) मध्ये 4000 रुपये गुंतवून, 48,000 रुपये वार्षिक जमा केले जातील. 15 वर्षांत एकूण 7,20,000 रुपयांची गुंतवणूक होईल. व्याजातून मिळणारे उत्पन्न १३,१६,८५० रुपये. मॅच्युरिटी झाल्यावर, मुलीसाठी एकूण 20,36,850 रुपयांचा निधी तयार होईल.

तुम्ही 5000 रुपये गुंतवल्यास तुम्हाला किती पैसे मिळतील?

तुम्ही मासिक 5000 रुपये गुंतवल्यास, तुम्ही वार्षिक 60,000 रुपये गुंतवाल. अशा प्रकारे 15 वर्षात एकूण 9,00,000 रुपयांची गुंतवणूक होईल. 16,46,062 रुपये व्याजातून मिळतील. मुदतपूर्तीनंतर, रु. 25,46,062 चा मोठा निधी तयार होईल.