पेनी ड्रॉप म्हणजे काय?

आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की लाभार्थ्‍याच्‍या बँक खात्‍यात थोडी रक्कम जमा करून आणि पेनी डिलिव्हरीच्या प्रतिसादावर आधारित नाव जुळवून “चाचणी व्यवहार” करून खात्याची वैधता पडताळली जाते.

अलीकडील PFRDA अधिसूचनेनुसार, “पेनी डिलिव्हरी पडताळणी नाव जुळण्यासाठी, एक्झिट/विथड्रॉवल विनंत्यांची प्रक्रिया आणि ग्राहकाच्या बँक खात्याच्या तपशीलांमध्ये बदल करण्यासाठी यशस्वी असणे आवश्यक आहे.”